>Potentialeledelse - Villemoes<

Såvel i sportens verden som uden for er det vigtigt at være specifik og konkret, når man giver feed back. I sportens verden er det ikke så svært: "Du står forkert, holder forkert og slår forkert!" siger træneren til en stakkel, der forsøger sig udi det vanskelige spil golf, fortæller Villemoes. Det er rene ord for pengene, kan man sige - i betragtning at, at den pågældende har betalt flere hundrede kroner for at få sandheden at vide. Men det er naturligvis ikke årsagen til, at den pågældende lytter intenst. Når man forsøger at lære et spil, er man altid automatisk interesseret i at blive bedre til at spille, uanset hvilket spil, der er tale om.

Spørgsmålet er, hvordan vi kan overføre denne interesse for at forbedre sig til situationer, hvor helt andre betingelser gør sig gældende, en undervisningssituation præget af, at der skal gives karakterer, en flok sælgere, der skal lære at yde bedre service samtidig med, at de ifølge egne udtalelser selv mener, de er verdensmestre. Kan coaching bruges i en kommune over for socialrådgivere, der har til opgave at hjælpe klienter ind på arbejdsmarkedet igen? Hvordan coacher man en coach?
At fungere som coach kræver tålmodighed og stædighed på én gang. Den vigtigste forudsætning er imidlertid troen på, at der i alle mennesker er gemt et potentiale, som kan frigøres og udvikles. Det drejer sig om at finde dette potentiale og udvikle det. Derfor er coaching nært forbundet med læring, dvs. en læreproces! En afgørende forudsætning for at lære er, at man selv har troen på, at man kan blive bedre. Denne tro kan man i en vis udstrækning erhverve sig igennem sin coach.

 Lettere at tro på sig selv, hvis andre også tror.
"Du kan sagtens lære det!", siger coachen, som i den sammenhæng optræder som autoritet uden at være det i klassisk forstand. I en pædagogisk sammenhæng er autoritet ikke nødvendigvis udtryk for "ret til at have ret", det er jo ikke pædagogen, der bestemmer, når det kommer til stykket, siger Villemoes. Det er den person, der skal lære et eller andet, som er og bliver den aktive part - akkurat som vi kører med bus. Vi bestemmer selv, hvor vi vil stå på og hvor langt, vi vil køre med....